www.nirvanacocuk.com

Prof.Dr.Mazlum Çöpür Kimdir ?

E-posta Yazdır PDF

alt

1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim.

1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve İzmir’de hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nde başladığımpsikiyatri ihtisas eğitimini 1992 yılında tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldum. Aynı yıl İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda psikiyatri uzmanı olarak çalışmaya başladım.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’nda başladığım çocuk psikiyatrisi ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde çocuk psikiyatrisi uzmanı olarakçalışmaya başladım.
Buradaki çalışmamı 2011 yılı sonuna kadar sürdürdüm.2012 yılında doçentlik ünvanını aldım. Halen Nirvana Çocuk Psikiyatrisi Merkezi'nde çalışmaya devam ediyorum.
Ayrıca 2014 yılından bu yana Arel Üniversitesi psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Psikoloji bölümü lisans öğrencilerine ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeklinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora dersleri veriyorum.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,özürlü çocukların tanı , tedavi ve eğitimleri ( otizm ve mental retardasyon vb.), okul sorunları veadli psikiyatri konuları en çok ilgilendiğim konulardır.
Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmışçok sayıda makalem bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıdaulusal ve uluslararası kongreye katıldım.

ÇALIŞMALARIMDAN BAZILARI

1- Copur M, Turkcan A, Erdogmus M.Substance abuse, conduct disorder and crime: assessment in a juvenile detention house in Istanbul, Turkey. Psychiatry Clin Neurosci. Apr;59(2):151-4.(2005).
2- Copur M, Arpacı B, Demir T, Narin H. Clinical Effectiveness of Quetiapine in Children and Adolescents with Tourette’s Syndrome. Clin. Drug. İnvest. 27(2) 123-130 (2007).

3- Çöpür M, Arpacı B,Başgül S:Is high dose risperidone an option for treatment-resistant Tourette Syndrome?Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2009; 46(4):206-208.
.
4- Copur M, Erdoğan A.: Risperidone Rechalange for Marked Liver Function Test Abnormalities in an Autistic Child. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery. 2011, 5, 237-239.

5- Çöpür M., Üneri ŞÖ., Aydın E., ve ark.: İstanbul İli Örnekleminde çocuk ve ergen cinsel istismarlarının karakteristik özellikleri. Anatolian Journal of Psychiatry.

6- Çöpür M, Görker I, Demir T: SSRI’s for Treatment of Selective Mutism. Balkan Med. Journal 2012. 29: 99-102.
7-Çöpür M., Elmas İ.: Solvent Abuse Among School Age Children.ESSOP 1999 Annuel Congress of TheEuropean Society for Social Pediatrics, 13-16 October 1999 Programme and Abstracts, p.71. İstanbul.

8- Copur M.,Basgül Ş.S:Case report of patient with Tourette Szndrome. 18.th World Cogress of The International Association for Child And Adolescent Psychiatry And Allied Professions(IACAPAP)April 30- May 3, 2008, İstanbul.

9- Çöpür M., Ergezer Y.: CinayetSuçu İşlemiş Bir Şizofreni Vakası, Adli Tıp Dergisi, 10, 113-118(1994)D2-Çopür M., Polvan Ö., Saraç Ş.T.:Kleine Levin Sendromu, Çocuk ve Gençlik Ruh SağlığıDergisi, Cilt 4 Sayı 3: 157-160 (1995)
10-Çöpür M., Elmas İ., Can Y.:Ceza Ehliyeti, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Farik veMümeyyizlik Tespiti İstenen Olgularla İlgili İstatistiksel Bir Çalışma, Kriz Dergisi,
3(1-2): 223-6 (1995).
11-Çöpür M., Elmas İ., Can Y.:Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik, Kriz Dergisi, 3(1- 2):219-21(1995)

12-Çöpür M., Elmas İ., Can Y.: Psikotik Hastalarda Suç, Kriz Dergisi, 3(1-2):41-3 (1995)
13-- Çöpür M., Elmas İ.: Şizofrenik Hastalıklar ve Şiddet Suçları: Bir Olgu Sunumu, İstanbulÂÂÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59(2):87-9 (1996).

14-Çöpür M., Elmas İ.: Şizofreni ve Homisidal Davranışlar, İstanbul Üniversitesi İstanbulTıpFakültesi Mecmuasıı, 59(3):78-82 (1996).

15-Çöpür M., Tuna Ş:Transseksüalizm, Psikiyatri Bülteni,4 (2):88-92 (1997).
16- Çöpür M., Ergezer Y.: Adli Psikiyatrik AçıdanGilles de la Tourette Sedromu, İstanbulTıp Fakültesi Mecmuası, 60:2, 237-240 (1997)

17- Çöpür M., Saraç Ş, Tüzün B, Elmas İ.: 12-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç ve FarikMümeyyizlik. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(1):17-22(1998).

18-Çöpür M.:Ülkemizde Madde Kullanan Çocuklarla İlgili Bir Çalışma, Çocuk Forumu Dergisi, 2(3)17-21 (1999).
19-Çöpür M., Akkay E.: Ergenlik Dönemi çocuk İntiharları, Özellikleri ve İntihar Yöntemleri, Çocuk Forumu Dergisi, 3(4) 18-22 (2000).
20- Çöpür M., Saraç ŞT.: Çocuklarda Ahlaki Redaet, Çocuk Forumu Dergisi, 3(4) 35-39 (2000).
21- Çöpür M.: Çocuklarda Cinsel İstismar ve Ahlaki Redaet. Ergenlik Döneminde Cinsellik(Gelişim ve Sorunları), ed. Şenol S., Rugancı N., Çocuk ve Ergenlik Ruh Sağlığı Yayınları:2, Ankara, 1998 s.79-82.

22- Çöpür M., Türkcan A.: Bağımlılık Yapan Maddeler: Çocuk ve Gençlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılığı. İstanbul Çocukları Raporu, ed Şirin MR., Sayıta S.U. İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları:1, İstanbul 2000, s.525-533.

23- Çöpür M.: Suç işleyen çocuklara yapılan tıbbi uygulamalar. İstanbul Çocukları Raporu. ed. Şirin MR., Sayıta S.U., İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları 1, 2000 İstanbul, s.607-609 .